top of page

 

Tato léčba není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění !

Od 1. 1. 2024 upravujeme léčebný postup a cenovou politiku:

Počet léčebných sezení  a množství aplikované energie se odvíjí od závažnosti onemocnění a určuje se podle algoritmu zohledňujícího  jak závažnost  poruchy erekce tak i případná přidružená onemocnění.Obvykle celá léčba zahrnuje  2- 4 aplikace rázové vlny vždy v týdenních intervalech .

 

Po ukončení léčby probíhá období regenerace tkání a novotvorby cév .

První kontrola a zhodnocení léčby je po 8 týdnech.

Celková cena je 20000 Kč.

​​

bottom of page