top of page
Léčba Peyronieho choroby
(IPP –Induratio Penis Plastica) 

Kromě léčby poruch erekce je přístroj Piezowave² vhodný také na léčbu induratio penis plastica (Peyronieho nemoc).

Jedná se o tvrdou jizvu  pod kůží penisu , která vyvolává bolestivost a také zakřivení a deformaci penisu většinou během erekce.Příčinou  je poranění topořivého tělesa a následný abnormální lokální proces hojení jehož důsledkem je vznik tvrdé jizvy.

Dosud není známá žádná léčba, která by toto onemocnění zcela vyléčila, ale v případě nízkoenergetické rázové vlny fokusované přímo do jizvy (čeho je možné dosáhnout  právě díky speciální sondě přístroje Piezowave² ) může dojít  k  postupnému změknutí jizvy a tím i zmírnění nebo odstranění potíží.Léčba spočívá v opakovaných aplikacích rázové vlny  (max. 10 sezení).

 

Léčbu provádíme  vždy jednou týdně , celkem 4x ( celková cena  8000 Kč). Poté proběhne zhodnocení  efektu léčby ze strany lékaře i pacienta a pokud je to žádoucí  a pacient si přeje pokračovat v léčbě, můžeme s  léčbou pokračovat až do celkového počtu 10 sezení  á 2000 Kč.

 

bottom of page